Obchodní podmínky

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Spolku KoShare, z. s.

Kutnohorská 40

Kolín 4, 280 02

IČO: 075 52 840

L 71044 vedená u Městského soudu v Praze

pro členství na webu coworkingkolin.cz

Členství, registrace a platební podmínky

 • pro řádné členství v CowokinrgKolin, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek.
 • statut člena účastník nabývá dnem platby na účet KoShare, z.s.
 • platnost členství je jeden kalendářní rok

Členství, registrace a platební podmínky

 • pro závaznou registraci členství, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek

Členství, registrace a platební podmínky v programu

 • pro účast v členství, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek a zaregistrovat se jako člen.
 • statut člena účastník nabývá dnem platby na účet KoShare, z.s.
 • členství trvá 12 měsíců
 • platnost členství je jeden kalendářní rok

Způsob platby:

 • účastnický poplatek za članství je nutné uhradit předem převodem na bankovní účet 8300083000/2010
 • fakturu Vám zašleme automaticky e-mailem

Storno podmínky:

 • registrace ke členství je závazná
 • při zrušení členství od doby přihlášení do 10. dne se účtuje storno poplatek 50% ze zaplacené částky
 • při zrušení členství od 10. dne se účtuje storno poplatek ve výši 100%
 • je možné se domluvit na převedení členství na jinou osobu

Storno členství ze strany organizátora:

 • pokud dojde k zániku členství ze strany KoShare, z.s. tak v tomto případě bude všem členům s aktivním členstvím vráceno 100% členského poplatku

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

 1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast v členství našeho spolku.
 2. Osobní údaje nám svěřené:
 • chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti;
 • likvidujeme poté, kdy dotčená osoba přestane užívat členství a služby našeho spolku déle jak 5 let.

Další informace jsou zveřejněny na webu coworkingkolin.cz, věnujte prosím pozornost stránce Zásady zpracování osobních údajů.

Není li stanoveno jinak, vztahují se tyto podmínky na všechna členství ve spolku KoShare,z.s., platnost od 19. 8. 2019.

 

Fakturační údaje

KoShare, z. s.

Kutnohorská 40

Kolín 4, 280 02

IČO: 075 52 840

L 71044 vedená u Městského soudu v Praze

ČÚ spolku: 8300083000/2010